Archívy autora: Mgr. Lucia Hanusová

Legislatívne zmeny na rok 2022

V roku 2022 nás čaká opäť viacero legislatívnych zmien, či už v daňovej a účtovnej oblasti ako aj v pracovnom práve. Medzi najvýraznejšie zmeny v účtovnej oblasti patrí digitalizácia účtovníctva. Nové tlačivá daňových priznaní Oznámenie MF SR č. MF/014762/2021-721 o vydaní vzorov tlačív daňových priznaní … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Legislatívne zmeny na rok 2022

Účtovanie diaľničných známok v roku 2018.

Účtovanie diaľničných známok v roku 2018. Diaľničná známka je  poplatok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Od roku 2016 sa na Slovensku definitívne skončilo používanie papierových diaľničných nálepiek a začali sa využívať elektronické diaľničné známky. Základným legislatívnym predpisom v oblasti diaľničných … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Účtovanie diaľničných známok v roku 2018.

Odklad daňového priznania.

Tak ako aj v predošlých rokoch, aj tento rok majú daňovníci možnosť predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania najviac o 3 kalendárne mesiace s výnimkou daňovníkov v konkurze alebo likvidácii , alebo najviac o 6 kalendárnych mesiacov, ak majú … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Odklad daňového priznania.

Vyradenie majetku likvidáciou v roku 2017

Vyradenie majetku likvidáciou v roku 2017 Vyradiť majetok z používania je možné vykonať niekoľkými spôsobmi: likvidáciou, predajom, darovaním, vkladom do inej obchodnej spoločnosti, zámenou, delimitáciou, preradením z podnikania do súkromného používania, v dôsledku manka a škody, vydaním alebo prevodom podľa osobitných predpisov. Pri vyradení majetku … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Vyradenie majetku likvidáciou v roku 2017

Účtovanie postúpeného záväzku

Účtovanie postúpeného záväzku Spoločnosť A predáva tovar svojim odberateľom. Má však neuhradené záväzky voči svojim dodávateľom (spoločnosť C) . Tak sa dohodne so svojím odberateľom (spoločnosť B), že jej predá tovar, ale spoločnosť B uhradí záväzky spoločnosti A voči spoločnosti C za … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Účtovanie postúpeného záväzku

Softverové licencie – účtovanie.

Softverové licencie – účtovanie. Licencie, s ktorými s bežne stretáva podnikateľský subjekt, sa poskytujú na základe licenčných zmlúv uzatvorených podľa § 508 až 518 Obch. zákonníka. Podľa § 40 autorského zákona autor licenčnou zmluvou poskytuje nadobúdateľovi súhlas na použitie diela, čiže licenciu. … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Softverové licencie – účtovanie.

Vedenie účtovníctva.

Vedenie účtovníctva. Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. upravuje rozsah, spôsob a a preukázateľnosť vedenia účtovníctva. Účtovná jednotka účtuje buď v sústave podvojného účtovníctva, ale v sústave jednoduchého účtovníctva. Účtovná jednotka vedie účtovníctvo priebežne počas celého účtovného obdobia, účtovné prípady vykazuje v období, s ktorým časovo … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Vedenie účtovníctva.

Účtovanie faktúr z googlu.

Účtovanie faktúr z googlu. Google AdWords. Spoločnosť Google pomocou svojho reklamného systému Google AdWords poskytuje platené reklamné služby svojim zákazníkom. Systém funguje tak, že zákazník zaplatí určitú platbu, buď prevodom z bankového účtu alebo kreditnou kartou, z ktorej sa postupne odpočítava … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Účtovanie faktúr z googlu.

Účtovanie ukončenia leasingu.

Účtovanie ukončenia leasingu. Finančný prenájom môže byť ukončený predčasne, teda pred ukončením doby nájmu. Predčasné ukončenie prenájmu môže nastať z viacerých dôvo­dov: totálna škoda alebo krádež, platobná neschopnosť nájomcu, predčasné odkúpenie predmetu nájmu nájomcom. Za porušenie podmienok prenájmu sa podľa § … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Účtovanie ukončenia leasingu.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve vzhľadom na zmeny v roku 2016.

Zostavenie účtovnej závierky je upravené opatrením MF SR č. 23378/2014-74 o účtovnej závierke malých účtovných jednotiek, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky, … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve vzhľadom na zmeny v roku 2016.