KONTAKT

1HA-NA CONSULT, s.r.o.

Žitná 44, 831 06 Bratislava

Konateľka : Mgr. Lucia  Hanusová

Mobil: 0905341964

0904355712

Email: lucia@hanaconsult.sk

Prevádzka: Mudrochova 2, Hotel Barónka,  831 06 Bratislava