CENNÍK

Ceny sú stanovené na základe písomnej dohody s klientom v závislosti od rozsahu, charakteru a náročnosti služieb. Pri dohode je možnosť tvorby ceny pevnou paušálnou mesačnou sumou alebo cenou za každý účtovný zápis. V cene sa zohľadňuje ekonomické a účtovné poradenstvo, spracovanie účtovných závierok a daňového priznania a tiež zastupovanie pri komunikácii s daňovým úradom a inými inštitúciami. Naša spoločnosť sa snaží stanoviť ceny čo najvýhodnejšie pre klienta v závislosti od charakteru ,náročnosti a rozsahu služieb a tiež od množstva , pripravenosti a spracovania podkladov. Na základe Vami poskytnutých informácii o Vašej spoločnosti a o počte účtovných dokladov za určité obdobie Vám vypracujeme podrobnú cenovú ponuku.