DÔLEŽITÉ LINKY

Finančný poradca www.financegov.sk
Daňové riaditeľstvo www.financnasprava.sk
Sociálna poisťovňa www.socpoist.sk
VŠZP, a.s. www.vszp.sk
Dôvera ZP,a.s. www.dovera.sk
Union ZP,a.s. www.unionzp.sk
Zbierky zákonov www.zbierka.sk
Obchodný register SR www.orsr.sk
Živnostenský register SR www.zrsr.sk
Obchodný vestník www.justicegov.sk
Poradca podnikateľa www.i-poradca.sk
Poradca s.r.o. www.epi.sk
Ročné zúčtovanie ZP www.rzzp.sk