ÚVOD

Poslaním Našej spoločnosti je poskytovať kvalitné a komplexné účtovné služby pre právnické osoby, fyzické osoby  ako aj neziskové organizácie. Ponúkame služby od založenia spoločnosti až po komplexné vedenie účtovníctva.

Prečo by ste mali zveriť spracovanie Vášho účtovníctva práve našej spoločnosti?

  • Naše účtovné služby sú cenovo prístupné aj pre živnostníkov a malé firmy
  • Spracovanie účtovníctva Vás bude stáť menej ako by Vás stál interný zamestnanec (odvody, PN , stravovanie , školenia)
  • Nemusíte sledovať neustále sa meniace predpisy v daňovej, sociálnej a zdravotnej oblasti
  • Upozorníme Vás na Vaše daňové a odvodové povinnosti
  • V prípade dohody Vás zastupujeme pred štátnymi inštitúciami, celú komunikáciu s nimi zabezpečíme za Vás
  • V prípade Vašich požiadaviek Vám všetky výstupy z účtovníctva zabezpečíme v anglickom jazyku v tlačenej aj elektronickej forme
  • Radi komunikujeme, zodpovedáme Vaše otázky a hľadáme riešenia