PROFIL

HA-NA CONSULT, s.r.o. poskytuje :

  • Účtovné služby – kompletné vedenie a spracovanie podvojného a jednoduchého účtovníctva pre podnikateľské subjekty prípadne iné účtovné jednotky
  • Personalistiku a mzdové služby
  • Účtovné , ekonomické a organizačné poradenstvo – stálym klientom poskytujeme individuálny prístup a informácie o aktuálnych zmenách počas účtovného obdobia

Zárukou kvality poskytovaných účtovných služieb sú vedomosti a skúsenosti konateľky získané dlhoročnou praxou v slovenských spoločnostiach ako aj vzdelávanie v oblasti účtovníctva

  • V rokoch 2000-2010 absolvovala odborné vzdelávanie v rámci „ Projektu certifikácie profesie účtovník v SR „ realizované Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov (skcu.sk). Postupne dosiahla všetky tri stupne uvedeného vzdelávania , vrátane najvyššieho stupňa „ účtovník expert“

Je členkou Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov . (www.skcu.sk)

  • Neustále zvyšuje svoju odbornú úroveň v oblasti účtovníctva formou účasti na odborných školeniach a seminároch