Odklad daňového priznania.

Tak ako aj v predošlých rokoch, aj tento rok majú daňovníci možnosť predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania najviac o 3 kalendárne mesiace s výnimkou daňovníkov v konkurze alebo likvidácii , alebo najviac o 6 kalendárnych mesiacov, ak majú zdaniteľné príjmy plynúce zo zahraničia. Oproti minulým rokom sa menia dve podstatné veci :

1. oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa tento rok už nepodáva cez všeobecné podanie FS, ale na predpísanom tlačive, ktoré je dostupné na stránke https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.401.html vzor tlačiva  2017.12.29_oznamenie_Priloha1

2. oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania musí po 31.12.2017 podať PO zapísaná v ORSR už len elektronicky a FO dosahujúca príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti po 30.6.2018

Mgr. Lucia Hanusová

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.