Archív kategorií: Aktuality

Odpisovanie nehmotného majetku 2015.

Podľa § 22 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP) sa odpisovaním rozumie postupné zahrňovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný alebo evidovaný podľa § 6 ods. 11 … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Odpisovanie nehmotného majetku 2015.

Zaradenie majetku do odpisových skupín.

V súlade s § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa od 01. 01. 2015 zásadne mení účtovanie odpisov dlhodobého hmotného majetku. Hlavnou zmenou je rozšírenie počtu odpisových skupín zo štyroch na šesť. Odpisová skupina Doba … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Zaradenie majetku do odpisových skupín.

Odpisy 2015

Zákonom č. 333/2014 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, došlo od 1. januára 2015 aj k zmene v odpisovaní hmotného majetku, a to v týchto oblastiach: Rozšírenie počtu … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Odpisy 2015

Mikro účtovná jednotka

MIKRO ÚČTOVNÁ JEDNOTKA – účtovná závierka 2015 (Opatrenie č.MF/15464/2013-74 v znení č.MF/18008/2014-74)   Ministerstvo financií SR vydalo Opatrenie č.MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Mikro účtovná jednotka

Novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve od 1. júla 2015

Účinnosť ustanovení od 1. júla 2015: 1) Začlenenie do veľkostných skupín – pri účtovných jednotkách, pri ktorých nie je možné jednoznačne identifikovať splnenie podmienok na zatriedenie do veľkostných skupín (mikro účtovná jednotka, malá účtovná jednotka, veľká účtovná jednotka) podľa § … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve od 1. júla 2015

Veľká účtovná jednotka

VEĽKÁ ÚČTOVNÁ JEDNOTKA – špecifická metodika 2015 (zákon o účtovníctve a postupy účtovania)   Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve (ZoU), ako aj Opatrenie MF SR č.23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov platia pre všetky skupiny účtovných jednotiek – mikro, … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Veľká účtovná jednotka

Malá účtovná jednotka

MALÁ ÚČTOVNÁ JEDNOTKA – špecifická metodika 2015 (zákon o účtovníctve a postupy účtovania)   Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ZoU), ako aj Opatrenie MF SR č.23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov v znení neskorších predpisov platia pre … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Malá účtovná jednotka

Prezident podpísal daňové zákony.

Dňa 7. 10. 2015 prezident Andrej Kiska podpísal novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”). K výrazným patrí zmena v § 6 ods. 2 písmeno a), ktoré … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Prezident podpísal daňové zákony.

Pôžička spoločníka od 29.4.2015

Novelou Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) účinnou od 29.04.2015 sa do § 121 zavádza nové ustanovenie, ktoré znie: „Spoločník (od   29.04.2015) alebo osoba podľa § 67c ods. 2 (od 01.01.2016) môže poskytnúť spoločnosti úver alebo … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Pôžička spoločníka od 29.4.2015