Nové opatrenia v oblasti daní v roku 2016

Ministerstvo financií SR v júli predstavilo a do medzirezortného pripomienkového konania zaradilo sériu novelizácii daňových zákonov. Novely predložených daňových zákonov, s rozdielnou navrhovanou účinnosťou, menia podmienky podnikania mnohých spoločností a ich spoločníkov. Prehľad najvýznamnejších zmien v rámci predložených noviel daňových zákonov:

  1. zavedenie zdanenia dividend v rámci novely zákona o dani z príjmov (navrhovaná účinnosť od 1.1.2018) – dividendy by mali podliehať dani vyberanej zrážkou vo výške 15 %, ak plynú fyzickým osobám zo zdroja na území SR alebo dani vyberanej zrážkou vo výške 35 %, ak plynú zo zdroja na území SR právnickým osobám – daňovníkom tzv. nezmluvného štátu. Ak sa jedná o prijaté dividendy zo zahraničia, zavádza sa osobitný základ dane na ich zdanenie v podanom daňovom priznaní pri použití sadzby dane 10 % a 35 %.
  2. zníženie sadzby dane z príjmov právnickej osoby v rámci novely zákona o dani z príjmov (navrhovaná účinnosť od 1.1.2017) – navrhuje sa zníženie sadzby dane na 21 %a súčasne jej každoročné prehodnocovanie.
  3. predĺženie odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach v rámci novely rovnomenného zákona (navrhovaná účinnosť od 31.12.2016) – tento odvod by sa nemal zrušiť, ako to pôvodne zákon predpokladá, ale mal by ostať ponechaný s tým, že jeho sadzba sa zdvojnásobí na 0,726 percenta. Tomuto odvodu podliehajú spoločnosti podnikajúce v energetike, telekomunikáciách, poštových službách a poisťovníctve.
  4. zmena výpočtu správneho poplatku pri evidencii vozidiel (navrhovaná účinnosť od 1.2.2017) – okrem výkonu motora v kW by sa po novom mala výška správneho poplatku odvíjať aj od veku vozidla.
  5. zavedenie náhrady za zadržaný nadmerný odpočet DPH v zákone o DPH (navrhovaná účinnosť od 1.1.2017) – navrhuje sa zaviesť povinnosť správcu dane vyplácať daňovníkom náhradu za zadržaný nadmerný odpočet, ak daňová kontrola trvala dlhšie ako 6 mesiacov od posledného dňa lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu.

Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.